Krst dítěte, první svaté přijímání, biřmovka – to jsou slavnostní události, které mají pro věřící lidi hluboký význam. Proto se většinou jako dar ke křtinám, dar ke svatému přijímání nebo dárek k birmovce dětem daruje předmět spojený s vírou. Kdysi byly zvykem hodinky, šperk, ale dar by neměl přesahovat velkou finanční hodnotu, aby nezastínil hodnotu a poslání slavnosti. Spíše by se mělo jednat o symbolický dárek.

Svaté přijímání je pojem, kterým katolická a pravoslavná církev označuje posvěcený chléb a víno, který křesťané přijímají při slavení Eucharistie.

K prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoleté katechetické přípravě ve věku kolem devíti let. Příprava by měla navazovat na již absolvované vyučování náboženství v délce jednoho či dvou let. První svaté přijímání je organizováno ve farnostech zpravidla jednou ročně v květnu nebo na začátku června. Koná se slavnostním způsobem při nedělní mši za účasti rodičů a kmotrů. Po mši zpravidla následuje společné fotografování, popřípadě oslava.

Související produkty

Comments (0)

No comments at this moment
Produkt přidán do seznamu oblíbených produktů
Produkt přidán k porovnání.